• image1

Buồng màng co PE

Dùng cho các sản phẩm sử dụng màng co bằng chất liệu màng PE như lốc chai nước, bộ bát ăn nhà hàng, lốc non nước ....

Tư vấn sản phẩm

0904 609 929 - 0912 072 694
Phản hồi của bạn