• image1

Buồng màng co

Dùng để co màng các sản phẩm như hộp bánh, giấy vở, hộp nhựa, .... 

Tư vấn sản phẩm

0904 609 929 - 0912 072 694
Phản hồi của bạn