Buồng màng co

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Mô tả

Dùng để co màng các sản phẩm như hộp bánh,
giấy vở, hộp nhựa, ….